Processen

på Global Grand Central okt 2018

 

Metod & tidslinje

DEN NYA BRUKSORTEN

FENGERSFORS

Nästa händelse:

 

NU GÖR VI DET HÄR!

Workshop på Not Quite den 19 februari, 2019

 

Inbjudan här         Program här

 

 

PROCESSEN SÅ HÄR LÅNGT

MATERIAL

 

28 sidor rapport

av Not Quite aug 2018

 

Avsikter och utmaningar för

Den nya bruksorten

 

The New Mill Town

 

ENGLISH version here

 

Scenarier

av Arbgrupp sep 2018

 

Tänkbara lösningar på brukets ägande

DEN NYA BRUKSORTEN

FENGERSFORS

 

Samarbete för Fengersfors framtid

NOT QUITE

www.notquite.se

 

Adress:

Fabriksvägen 2

662 95 Fengersfors

Epost: info@notquite.se

Telefon: 0532-23388